วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553

12Bar&Turnaround


ทางเดินคอร์ด 12barblues
normal /1/1/1/1/4/4/1/1/5/4/1/5/ เป็นคอร์ด7หมดครับ
quick change /1/4/1/1/4/4/1/1/5/4/1/5/ เป็นคอร์ด7หมดครับ
ซึ่งในคีย์ที่เราเล่นกันอยู๋คือคีย์ E ก็จะเป็น /E7/A7/E7/E7/A7/A7/E7/E7/B7/A7/E7/B7/
จะเล่นTurnaround ช่วงห้องที่ 11-12 ก็คือ E7-B7 แล้วส่งเข้า เริ่มE7ห้องแรกใหม่วนไปเรื่อยๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น